Seçim Takvimi Yayınlandı


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu için seçim süreci başlıyor.

Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye’nin en büyük girişimci ağı TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurullarına üyelik başvuruları 3 Temmuz 2023 - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Kurul üyeliği, kontenjan ile sınırlı olacağından başvuruların ivedilikle gerçekleştirilmesi önem arz ediyor. 

İlgili Oda ve Borsanın yönetim kurulu tarafından onaylanan üyelik başvuruları, 22 Eylül 2023 tarihine kadar TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi’ne yüklenecek. İcra Komitesi seçimleri ise 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TOBB İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurullarına üye olacak girişimcilerin, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tacirlerin ortağı, yönetim kurulu üyesi veya Ticaret Sicilinde imzaya yetkili temsilcisi olması gerekiyor. Ayrıca, o ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde görev yapan akademisyenler ve girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri ile birlikte toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de belirlenen kontenjan ölçüsünde kurul üyesi olabiliyor.

TOBB Girişimcilik Kurulları üyelik başvurunuzu Online İşlemler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
 

2023 TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU VE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU  
İCRA KOMİTESİ ONLINE BAŞVURU VE SEÇİM TAKVİMİ
İL KURUL ÜYELİĞİ BAŞVURULARININ TOBB GİRİŞİMCİLİK BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN ONLINE OLARAK AÇILMASI3 TEMMUZ 2023
TOBB GİRİŞİMCİLİK BİLGİ SİSTEMİNİN BAŞVURULARA KAPATILMASI8 EYLÜL 2023 (Saat 17:00)
365 ODA/BORSANIN SİSTEME GİRİŞLERİ YÖNETİM KURULUNA SUNMASI VE BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÖNETİM KURULU KARARI TARİH VE SAYISI EKLEYEREK ONAYLAMASI11 EYLÜL 2023  
22 EYLÜL 2023
BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN SEÇMEN LİSTELERİ VE İL İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ KONTENJAN DAĞILIMI VE BİLGİ KARTLARININ BİLGİ SİSTEMİ İLE ODA/BORSALARA ULAŞILIR HALE GETİRİLMESİ3 EKİM 2023
SEÇMEN LİSTELERİ İLE SEÇİM TARİHİ, SEÇİM YERİ VE SAATİNİN ODA/BORSA HİZMET BİNALARINDA İLAN YERLERİNE ASILMASI3 EKİM 2023
SEÇMEN LİSTELERİNE, ODA/BORSALARA İTİRAZ VE KARAR SÜRESİ3 EKİM 2023  
6 EKİM 2023
İTİRAZ OLMASI DURUMUNDA KARARA BAĞLANAN KESİN LİSTELERİN ODA/BORSALARIN İLAN YERLERİNE TEKRAR ASILMASI6 EKİM 2023
SEÇMEN LİSTELERİNE, MERKEZ SEÇİM KURULUNA İTİRAZ VE KARAR SÜRESİ9 EKİM 2023  
10 EKİM 2023
İL İCRA KOMİTESİ ADAYLIK BAŞVURULARI11 EKİM 2023  
17 EKİM 2023
İL İCRA KOMİTESİ ÜYE ADAYLARININ YER ALDIĞI LİSTELERİN ASILMASI18 EKİM 2023
TOBB İL KGK VE TOBB İL GGK İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ VE İLANI19 EKİM 2023 (10.00 - 17.00)
İL İCRA KOMİTESİ ÜYE ADAYLARININ YER ALDIĞI LİSTELERE ODA/BORSLARA İTİRAZ VE KARAR SÜRESİ19 EKİM 2023  
20 EKİM 2023
İL İCRA KOMİTESİ ÜYE ADAYLARININ YER ALDIĞI LİSTELERE MERKEZ SEÇİM KURULUNA İTİRAZ VE KARAR SÜRESİ23 EKİM 2023  
24 EKİM 2023
SEÇİLEN İL İCRA KOMİTESİ ÜYELERİNİN İLAN EDİLMESİ25 EKİM 2023
SEÇİLEN İL İCRA KOMİTESİ ÜYELERİNİN, SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİREN ODA/BORSA TARAFINDAN TOBB GİRİŞİMCİLİK BİLGİ SİSTEMİNE GİRİLMESİ25 EKİM 2023  
26 EKİM 2023
KOORDİNATÖR ODA/BORSALARDA İL İCRA KOMİTESİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI SEÇİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ31 EKİM 2023 TARİHİNE KADAR
SEÇİLEN İL İCRA KOMİTESİ BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN KOORNDİNATÖR ODA/BORSA TARAFINDAN TOBB GİRİŞİMCİLİK BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞLERİ (EN GEÇ)1 KASIM 2023  
2 KASIM 2023