HAKKIMIZDA

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuştur.

Birliğimiz koordinasyonunda Oda ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 7000 üyesi ile ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır. Kurul üyeleri, kendi sahalarında lider konumda olan iş kadınları, profesyonel yöneticiler, girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler ile bu sahada bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden ve girişimciliği destekleyen kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır.

Onursal Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olan Kurulun Başkanı, 17.09.2020 tarihinden bu yana Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’tür.

TOBB koordinasyonunda oda/borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olacak girişimcilerin, ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

Ayrıca, o ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o oda/borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisini aşamaz.

Vizyonu, nitelikli kadın girişimci, artan yaşam kalitesi, mutlu ve güçlü toplum olarak belirlenen Kurulun misyonu ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında da gelişmesine öncülük etmektir.


TOBB Genç Girişimciler Kurulu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2009 yılında, genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Genç Girişimciler Kurulu kurulmuştur.

Onursal Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olan Kurulun Başkanı Pegasus Hava Taşımacılığı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dır.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu, kendi sahalarında lider konumda olan işadamları profesyonel yöneticiler, girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler ile bu sahada bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerinden ve genç girişimciliği destekleyen kamu kurum ya da kuruluşu temsilcilerinden müteşekkil bir yapıdır.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu, ülkemizin 81 İlinde oluşturulan “İl Genç Girişimci Kurulları” ile yerel teşkilatlanmasını da tamamlayarak bu Kurullarda görev yapan 8300 genç girişimci ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Ülke genelinde 15.000’i aşan üyesi ile 81 ilde teşkilatlanmasını tamamlamış olan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu:
 1. İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
 2. Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,
 3. Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,
 4. İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,
 5. Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,
 6. İldeki genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
 7. Koçluk sistemi geliştirerek İldeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,
 8. İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,
 9. Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
 10. Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,
 11. TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların İl sathında uygulanmasını sağlama,
konularında, İl Oda/Borsaları tarafından görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirir.


TOBB Kalite Politikası

 • Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak,
 • Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde özel sektörün iç ve dış pazarlarda rekabete açılmasını sağlamak,
 • Çağın teknolojisini yakalayarak sürdürülebilir bir sanayileşme politikası doğrultusunda özel sektörü ihracata dönük üretime yönlendirmek,
 • Hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak,
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.